نظر شما دوستان درباره محصولات فروشگاه
عالي :
20 نفر - 46.51%
خوب :
15 نفر - 34.88%
متوسط :
6 نفر - 13.95%
ضعيف :
2 نفر - 4.651%